POKRYCIA BITUMICZNE 
     
Oferowane materiały papowe dzięki swojej elastyczności, odporności na przebicie polecane są dla dachów...
Więcej>>


POKRYCIA
MEMBRANAMI PVC

Membrany PVC wykonane są
z plastyfikowanego polichlorku winylu, wzmocnionego wewnątrz wkładką z włókna...
Więcej>>


POKRYCIA
MEMBRANAMI EPDM

Membrany EPDM są zwulkanizowanymi, jednowarstwowymi arkuszami
z gumy syntetycznej...
Więcej>>


LEKKA OBUDOWA ŚCIAN

(NOWY SYSTEM ROZWIĄZAŃ LEKKICH ŚCIAN OSŁONOWYCH)
W obudowie ścian stosowane
są rozwiązania ryglowe i bezryglowe z możliwością...
Więcej>>


HURTOWA SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW

Spółka B.E.H. jako dystrybutor hurtowo sprzedaje takie materiały budowlane jak:
wełna mineralna, styropian...
Więcej>>

 


 • doradztwa technicznego
 • projektowania pokryć dachowych
 • kompleksowego wykonania pokryć dachowych w technologii:
 • montażu blach trapezowych m.in. firm: RUUKKI, PRUSZYŃSKI, ARCELORMITTAL CONSTRUCTION
 • montażu lekkiej obudowy ścian
 • dostaw i montażu termoizolacji: styropianu, STYROHART-u, styroduru, wełny mineralnej firm: ROCKWOOL, ISOVER
 • dostaw i montażu świetlików, pasm świetlnych i klap dymowych firm: MERCOR, ESSMANN
 • realizacji nowych oraz remontu starych pokryć dachowych
 • wykonania dachów zielonych i odwróconych
 • wykonania dachów balastowanych żwirem lub płytkami tarasowymi
 • konserwacji pokryć dachowych 

Spółka B.E.H. może zaproponować pokrycia w zależności od stanu obiektu, jego przeznaczenia oraz potrzeb i oczekiwań Inwestora. Proponujemy proste, szybkie i optymalne rozwiązania zapewniające szczelność pokrycia na wiele lat.

Spółka B.E.H. udziela wieloletnich pisemnych gwarancji szczelności pokrycia dachowego.

 
B.E.H. Sp. z o.o., 02-766 Warszawa, ul. Hawajska 2 lok. 5, tel./fax (22) 6441519, 6449047,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000147235, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN,  NIP 521-008-17-34,  REGON 006223190