POKRYCIA BITUMICZNE�
    �
Oferowane materiały papowe dzięki swojej elastyczności, odporności na przebicie polecane s� dla dachów...
Więcej>>


POKRYCIA
MEMBRANAMI PVC

Membrany PVC wykonane s�
z plastyfikowanego polichlorku winylu, wzmocnionego wewnątrz wkładk� z włókna...
Więcej>>


POKRYCIA
MEMBRANAMI EPDM

Membrany EPDM s� zwulkanizowanymi, jednowarstwowymi arkuszami
z gumy syntetycznej...
Więcej>>


LEKKA OBUDOWA ŚCIAN

(NOWY SYSTEM ROZWIĄZA� LEKKICH ŚCIAN OSŁONOWYCH)
W obudowie ścian stosowane
s� rozwiązania ryglowe i bezryglowe z możliwości�...
Więcej>>


HURTOWA SPRZEDA� MATERIAŁÓW

Spółka B.E.H. jako dystrybutor hurtowo sprzedaje takie materiały budowlane jak:
wełna mineralna, styropian...
Więcej>>